dcsimg

ผลิตภัณฑ์

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนด

 • ที่ตั้ง

  ตั้งอยู่เลขที่ 79 ม.10 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 อยู่ห่างจากท่าเรือ จ.สงขลา ไม่ถึง 80 กิโลเมตร
 • ก่อตั้ง

  ปี 2532
 • เนื้อที่

  100 ไร่
 • ผลิตภัณฑ์

  อาหารทะเลแช่แข็ง (กุ้ง)
 • ทุนจดทะเบียน

  180 ล้านบาท
 • ปริมาณการผลิตสูงสุด

  80 ตันของวัตถุดิบ/วัน
 • บุคลากร

  เจ้าหน้าที่ 216 ท่าน ผู้ปฏิบัติงาน 2,040 ท่าน

แหล่งวัตถุดิบ ฟาร์มในเครือ CP 27 ฟาร์ม

แหล่งวัตถุดิบ ฟาร์มในเครือ CP 27 ฟาร์ม

ลูกค้าตามกลุ่มภูมิภาค

ลูกค้าตามกลุ่มภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ลูกค้าตามกลุ่มภูมิภาค

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิบ

 • กุ้งสดทั้งตัว

 • กุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง

 • กุ้งสดปอกเปลือกเด็ดหาง

 • Raw sushi

 • Nobashi

 • Jusen

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุก

 • Cooked tail on

 • Sushi Ebi

 • Sushi Hanging Meat

 • Cooked tail off

 • Cooked Head on Shell on

1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง

ฟาร์มในเครือ CP เลี้ยงกุ้งแบบ Probiotic Farming ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ใช้ระบบ Bio Security

ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพกุ้งตลอดกระบวนการขนส่งตั้งแต่การจับกุ้งจนถึงโรงงาน

2) กระบวนการผลิต

 • 01ขั้นตอนการได้รับวัตถุดิบ

 • 02คัดขนาดก่อนเข้ากระบวนการผลิต

 • 03ขั้นตอนการต้มในสินค้าสุก

 • 04ขั้นตอนการบรรจุสินค้า

3) กระบวนการตรวขสอบคุณภาพสินค้า

 • 01 ตรวจวัดระดับคลอรีนตามมาตรฐานกำหนด

 • 02คัดแยกสิ่งปลอมปนในสินค้าระหว่างผลิต

 • 03วัดระดับสีของสินค้า

 • 04วัดอุณหภูมิกุ้งก่อน Freeze

 • 05วัดอุณหภูมิกุ้งก่อน Freeze

4) กระบวนการเก็บและขนส่งสินค้า

 • 01จัดเก็บสินค้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18ํ°C

 • 02ขนส่งสินค้าด้วยตู้โหลดที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เรียงจากซ้ายไปขวา ดังนี้

 • 1.รางวัล CSR Level 4 ปี 2556

 • 2.รางวัล CSR Continues Awards ปี 2556

 • 3.รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัยปี 2556

Certificate

 • ISO 9001:2008

 • ISO 14001:2004

 • BRC

 • GMP

 • HACCP

 • HALAL Foods

 • SHE

 • OHSAS

 • ISO17025

การตอบแทนสังคม

 • กิจกรรมสอนการทำ EM Ball ให้นักเรียน

 • โครงการผักไร้ดิน เพื่อน้อง

 • สำรวจความพึงพอใจและ ด้านสิ่งแวดล้อมทุกเดือน

 • เปิดบริษัทฯเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนในพื้นที่ดูงาน

 • โครงการผักนี้ เพื่อน้อง

 • จัดกิจกรรมในดรงงาน และให้นักเรียนมีส่วนร่วม