dcsimg

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเษตร

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บกและผู้นำในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

ซีพีเอฟผลิตอาหารสัตว์ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ดสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ด และอื่นๆ ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลายข้าว เป็นต้น มีการควบคุมสูตรอาหาร และการ ผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกับมีระบบสุ่ม ตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจและมีผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

  • สัตว์บก

    ซีพีเอฟ ทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเทคโนโลยีอันทันสมัยสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย...

  • สัตว์บก

    ผลัตภัณฑ์พันธุ์สัตว์ ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ดีและนำมาพัฒนาปรับปรุง ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย เพื่อให้สายพันธุ์ ที่มีคุณภาพ และ พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการเลี้ยงที่ทันสมัย...

  • สัตว์บก

    ธุรกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หากต้องการสร้างธุรกิจกับเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง