dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/10/05

ซีพีเอฟ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายเหงียน ไฮ บัง (H.E.Ambassador, Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดีที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย โดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ร่วมด้วย ณ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฯ ถนนวิทยุ