dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/07/13

ซีพีเอฟ พร้อมกระจายเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกล๊อตแรกในนิวซีแลนด์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับเกียรติจากนาย พสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ (ขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ และตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า (Shore Mariner) ร่วมเปิดตู้สินค้าเป็ดแปรรูปปรุงสุกตู้แรกของซีพีเอฟ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อเป็ดรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเป็ดแปรรูปไปนิวซีแลนด์ได้ โดยผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารโดย Ministry for Primary Industries (MPI) ของประเทศนิวซีแลนด์