dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/01/11

ซีพีเอฟ มุ่งสู่องค์กรระดับโลก คว้ามาตรฐานการพัฒนาบุคลากร ISO9001:2015 รายแรกของไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้าเบอร์หนึ่ง ISO9001:2015 ด้านการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายแรกของไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน

 

นายภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท United Registrar of Systems Ltd. หรือ URS เปิดเผยว่า การที่ URS ได้มอบใบรับรองระบบคุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ISO9001:2015 ให้กับซีพีเอฟในครั้งนี้ นับเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรองระบบนี้ หลังจากที่ ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (CPF Training Center : CPFTC) ได้ปรับเปลี่ยนระบบเป็น version 2015 และURS ได้เข้ามาตรวจรับรอง สะท้อนถึงความพยายามและความตั้งใจของ CPF ในการประยุกต์ใช้ ISO9001 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World”

 

“ขอชื่นชมความตั้งใจของซีพีเอฟในการผลักดันให้ทุกๆกลุ่มธุรกิจมีการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และเป็นมืออาชีพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของซีพีเอฟให้ตอบสนองกับเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้” นายภูรี กล่าว

 

ด้าน นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า CPFTC ได้นำเอาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มาปรับประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนเมื่อมีการพัฒนาระบบให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด คือ ISO 9001:2015 ที่มีแนวคิด กระบวนการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซีพีเอฟก็ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อให้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว ยังเน้นการพิจารณาบริบทองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) มากยิ่งขึ้น 

“เราเน้นแนวคิด Process approach มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งเน้นการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ และนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ระบบการทำงานของซีพีเอฟเป็นมาตรฐานช่วยสร้างความมั่นใจในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้เทียบเท่าองค์กรระดับโลก” นายสุเมธ กล่าว

 

สำหรับ บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) อยู่ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร เป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก และได้ประกาศการใช้งานระบบใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ขณะที่ก่อนหน้านี้ ในปี 2557 ซีพีเอฟได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO29990:2010 ภายใต้การบริการด้านฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการฝึกอบรมให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศให้เป็นมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่การเป็นครัวของโลก.