dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/01/03

ซีพีเอฟลงทุนในประเทศโปแลนด์ ประเทศผู้นำในการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ” ) ได้ลงนามในสัญญาฯ กับกลุ่ม SuperDrob ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศโปแลนด์และสหภาพยุโรป โดยภายหลังจากการปฏิบัติตามสัญญาฯ ซีพีเอฟจะเป็นผู้ถือหุ้น SuperDrob ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซีพีเอฟได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นใหม่เบื้องต้นและสัญญาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ SuperDrob Zakłady Drobiarsko - Mięsne S.A. (“SuperDrob”) ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าในการเข้าลงทุนครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 49.5 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 1,872 ล้านบาท

SuperDrob เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวที่ได้ดำเนินธุรกิจมา 23 ปี ผลิตสินค้าไก่ที่มีคุณภาพและทันสมัยต่อตลาด (innovative poultry products) มีการส่งออกประมาณ 50% ของปริมาณสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าหลักได้แก่ ไก่สด ไก่แปรรูปปรุงสุก ไส้กรอก และ แฮม ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท SuperDrob มีบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 6 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 2 พันคน โดยโรงงานแปรรูปหลักตั้งอยู่ที่เมือง Karczew และ Łódź.

Mr.Jarosław Kowalewski รองกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์ของ SuperDrob ได้พูดถึงความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองบริษัท โดย SuperDrob จะนำเงินทุนที่ได้รับเพื่อขยายกำลังผลิตซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเสนอสินค้าใหม่ได้มากขึ้นและสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน SuperDrob ที่จะศักยภาพในการนำเสนอสินค้าและมีกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายจากปัจจุบัน รวมทั้งการขยายธุรกิจให้ครบวงจรไปยังธุรกิจผลิตเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์ในประเทศโปแลนด์ในอนาคต

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวถึงการเข้าลงทุนในประเทศโปแลนด์ว่าเป็นก้าวแรกของซีพีเอฟที่เข้าไปดำเนินธุรกิจไก่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่เป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป และเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบ มีต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ต่ำ ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคดังกล่าวได้รวดเร็ว รวมทั้ง มีโอกาสขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ซีพีเอฟมีความชำนาญในประเทศโปแลนด์ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายปัจจุบันของซีพีเอฟในเอเซียและยุโรปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในอนาคต./